Ανακαινισεις Πρακτορειων Ο.Π.Α.Π. REX 2020 MATRIX

♦ Άμεση αντιμετώπιση βλαβών σε πρακτορεία ΟΠΑΠ

♦ Ανακαινίσεις ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και εγκαταστάσεις μεταφορές πρακτορείων εκ νεου.

♦ Άμεση εξυπηρέτηση πρακτορείων ΟΠΑΠ

♦ Ανακαινήσεις Πρακτορείων ΟΠΑΠ.

♦ Εγκατάσταση Δικτύου για VLT και SSBT

♦ Υποστήρηξη ηλεκτρολογικού εξοπλισμου ΟΠΑΠ και ΟΔΙΕΔίκτυα High Definition - DVB

 

Πρακτορεία ΟΠΑΠ

Περισσότερα