Έργα - Συνεργασίες

Η εταιρέια μας συνεργάζεται με πλήθος εταιρειών που ειδεικεύονται στις εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών δικτύων και ασθενών ρευμάτων

Ενδεικτικά: 

♦ ΕΒΙΑΡ ΑΕ

♦ ΑΣΑ ΑΤΕ

♦ ΤΗΚ ΑΕ

♦ VOLTAMPERE M.ΕΠΕ

♦ G-SYSTEMS TEL M.ΕΠΕ

♦ SIRECLED ΕΛΛΑΣ ΑΕ

♦ SET POINT TECHNOLOGIES

♦ KDI CONTRACT

♦ ORIGINAL SENSES IKE

♦ TECH ELECTRIC

♦ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

♦ ΠΑΣΤΡΑΣ ΕΠΕ

♦ ARVIS SOLAR

♦ EMC LTD

♦ INTRAKAT AE

♦ ENVITEC AE

♦ ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

♦ ΜΤ ΑΤΕ

♦ ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

♦ F-SYS