Αντικατάσταση Ηλεκτρολογικού Πίνακα

Αντικαθιστώντας ένα ηλεκτρολογικό πίνακα και τοποθετώντας τις απαραίτητες  διατάξεις ασφαλείας που διέπονται από τους κανονισμούς εξασφαλίζετε την ορθή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης . Παράλληλα με την αλλαγή ενός πίνακα γίνεται και έλεγχος της υπόλοιπης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης , των επιμέρους κυκλωμάτων και προτείνονται διορθώσεις αν αυτό κριθεί απαραίτητο.Οι εργασίες αντικατάστασης πινάκων διακρίνονται για την αμεσότητα τους, την καλαισθησία τους και την ποιότητα των υλικών τους.    

Επωφέληθείτε των ειδικών προσφορών που υπάρχουν για άμεση αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων σε οικοίες και επαγγελματικούς χώρους , καθώς και σε πιο σύνθετες εγκαταστάσεις. Δωρεάν και άμεση εκτίμηση κόστους αντικατάστασης. Άμεση έκδοση πιστοποιητικού ΥΔΕ ΔΕΔΔΗΕ.