Γειώσεις και Αντικεραυνική προστασία.

Έχοντας στο ενεργητικό μας έναν σημαντικό αριθμό εγκαταστάσεων σε εφαρμογές εγκατάστασης γείωσης καθώς και αντικεραυνικής προστασίας αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την μελέτη και την εγκατάσταση αντικεραυνικών συστημάτων προστασίας.  Δυστυχώς, ελάχιστοι άνθρωποι κατανοούν ότι η εγκατάσταση ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας είναι ένα προληπτικό μέτρο προστασίας του οποίου το κόστος είναι ελάχιστο σε σχέση με τις καταστροφικές συνέπειες, τόσο για την περιουσία τους όσο και για την ίδια τους την ζωή.

Με την πάροδο όμως των χρόνων τα πράγματα άλλαξαν σταδιακά καθώς τα πλήγματα από πτώσεις κεραυνών ολοένα αυξάνονται ακόμα και μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο που είναι εκτεθειμένοι και να αποφασίζουν να προστατευθούν με ένα σύστημα αντικεραυνικής προστασίας.

Η αντίληψη ότι κινδυνεύουν μόνο τα ψηλά κτήρια και κατασκευές καθώς και αυτά που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο και σε θάλασσα ή είναι απομονωμένα είναι εσφαλμένη ξεπερασμένη και επικίνδυνη.