Δομημένη Καλωδίωση

Οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις τα τελευταία χρόνια στους εργασιακούς χώρους θέτουν νέα πρότυπα και περισσότερες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Ακολουθώντας τις εξελίξεις στον χώρο και έχοντας την γνώση, τον απαραίτητο εξοπλισμό και  την άρτια οργάνωση αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα την εγκατάσταση\αναβάθμιση :

• Δίκτυα Ethernet

• Ασύρματα δίκτυα Wi-Fi

• Δίκτυα τηλεφώνου/ Τηλεφωνικά κέντρα

• Δίκτυα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας UPS- Πίνακες UPS- Αναβαθμίσεις δικτύων

• Δίκτυα TV-High Definition-DVB

• Access control- Ελέγχου πρόσβασης

• Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις

• Δίκτυα οπτικών ινών

Δώστε τέλος στην άναρχη τοποθέτηση καλωδίων που δημιουργείται και συνεχώς αυξάνεται στους επαγγελματικούς χώρους αποκτώντας έτσι και το πλεονέκτημα της μελλοντικής επεκτασιμότητας , απλοποίησης και λειτουργικότητας.