Εγκαταστάσεις και συντηρήσεις Φ\Β Πάρκων και οικοιακών μονάδων παραγωγής.