Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις οικιών.

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εκ νέου οικιών (μονοκατοικίες, διαμερίσματα, πολυκατοικίες) καθώς και ηλεκτρολογικές εργασίες ανακαίνισης, ανακατασκευής, εκσυγχρονισμού υφιστάμενων κατοικιών.

Σε όλα τα ηλεκτρολογικά μας έργα μας επιλέγονται εγγυημένα και πιστοποιημένα υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD384 για εγγυημένο αποτέλεσμα.