Συστήματα Συναγερμού

Η εγκατάσταση συναγερμού σ’ ένα χώρο λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς το ενδεχόμενο διάρρηξής του. Η σωστή και άρτια εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού προϋποθέτει τη μελέτη του χώρου σας, προτείνοντας ένα σύστημα συναγερμού, το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες σας και να εγγυάται την ασφάλειά σας.

Για  την ασφαλέστερη λειτουργία του συστήματος συναγερμού σας, μην παραλείψετε τη σύνδεση με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, τελειοποιώντας έτσι την ασφάλεια που σας παρέχει το συστημά σας. Αξίζει δε να γνωρίζετε ότι η σύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων είναι υποχρεωτική σε αρκετές περιπτώσεις σύναψης ασφαλιστήριου συμβολαίου με κάποια ασφαλιστική εταιρεία ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις βάσει αυτού υπάρχει σημαντική έκπτωση των ασφαλίστρων

Ολες οι εργασίες γίνονται από τεχνικούς  με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των συστημάτων ασφαλειας.