Τηλεπικοινωνίες

Στην Διάρκεια της πολυετής εμπειρίας μας και ενασχόλησης μας στον χώρο των τηλεπικοινωνιών έχουμε προσφέρει τις υπηρεσίας μας για τους τρείς παρόχους COSMOTE - VODAFONE - WIND  σε έργα εγκαταστάσεων σταθμών βάσης καθώς και σε έργα αναβάθμισης δικτύου.