Πρακτορεία ΟΠΑΠ

Αμεση εξυπηρέτηση πρακτορείων ΟΠΑΠ

Ανακαινήσεις Πρακτορείων ΟΠΑΠ.

Εγκατάσταση Δικτύου για VLT και SSBT

Υποστήρηξη ηλεκτρολογικού εξοπλισμου ΟΠΑΠ και ΟΔΙΕ

Δίκτυα High Definition - DVB